14-11-07

Opheffing recreatieverbod Schulensmeer

Op 14 september ll. werd een verontreiniging van het Schulensmeer met cyanobacteriën vastgesteld.  Deze algen scheiden het toxische mycrocystine af. Omwille van de gezondheidsrisico’s verbonden aan dergelijke overmatige algenbloei werd door dhr. Burgemeesters van Lummen en Herk-de-Stad, op advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, beslist met onmiddellijke ingang een recreatieverbod voor het Schulensmeer in te stellen.  Tevens werden speciale maatregelen uitgevaardigd voor de vissers.
In de loop van de maanden september, oktober en november werd de evolutie van de concentratie aan cyanobacteriën in het water van het Schulensmeer op regelmatige basis gecontroleerd.  Hiertoe werden telkens op 3 verschillende locaties in het meer waterstalen genomen.
Als veiligheidsnorm werd de door de Wereld Gezondheids Organisatie aanvaarde maximum concentratie van 20 ug/l microcystine gehanteerd.
De analyses van de staalname van 29 oktober 2007 gaven voor de 3 genomen stalen een concentratie aan van minder dan 10 ug/l.
De recentste analyseresultaten liggen beneden deze norm.
 Hierdoor is de kwaliteit van het water in het Schulensmeer terug conform de geldende Vlarem 2 kwaliteitsvoorwaarden voor zwemwater en is recreatie terug mogelijk zonder risico op negatieve gezondheidsaspecten voor de recreanten.
In de loop van de volgende maanden zal er overleg plaatsvinden met de betrokken administraties om de eventuele bloei van cyanobacteriën in de toekomst op te volgen.
Tevens zal worden gezocht naar definitieve oplossingen voor het probleem.
Ondertussen kan men weer veilig surfen, roeien, kayakken, vissen, enz… op het Schulensmeer.
Omdat echter niets bekend is over de accumulatie van microcystine in vissen, raadt de Afdeling Toezicht Volksgezondheid wel aan om in het Schulensmeer gevangen vis niet op te eten.

Bron: Gemeentelijke informatie Herk-de-Stad

12-05-06

Schulensmeer

 

 

 

11-05-06

Schulensmeer 't vloot

 

 

 

’t Vloot, waar je kunt verpozen .  Aan het Schulensmeer gaan natuureducatie en sportbeleving hand in hand met respect voor beiden.  Vanaf het terras kun je genieten van het uitzicht over het meer.

 

Hier is ook de toeristische dienst van Midden-Limburg ondergebracht.

08-05-06

Schulensmeer

 

 

Het Schulensmeer is gelegen op het grondgebied van de gemeenten Herk-de-Stad en Lummen, in het westen van de Provincie Belgisch Limburg, in de vallei van de Demer. Het is genoemd naar het kerkdorp Schulen dat op de weg ligt tussen Hasselt en Diest.

Het meer wordt ook gevoed door water afkomstig van de Mangelbeek, de Zwarte Beek, Herk, Gete, Velpe en Begijnenbeek.  Toen in de jaren 1976-1977 zand werd gewonnen voor de aanleg van de autosnelweg E314 ontstond een spaarbekken van 90 ha dat zich uitbreidt tot 150 ha bij grote watertoevloed. Het is het grootste binnenwater van Vlaanderen. In totaal beslaat het broek een oppervlakte van 2.000 ha.  Het broek wordt gekenmerkt door uitgestrekte natte graslanden en is tot ver in het buitenland bekend voor zijn vogelrijkdom.

Het Schulensmeer is als ‘Vogelrichtlijngebied’ een zeer belangrijk overwinteringsgebied en broedgebied voor watervogels.

 

Het Schulensmeer is gemiddeld vijf tot zes meter diep, zwemmen is strikt verboden, omdat het meer diepe, koude plaatsen heeft waar makkelijk een temperatuursverschil van 10 tot 15 graden vastgesteld wordt. Wie op zulke plaats terechtkomt, wordt bevangen en geraakt in shock, met alle gevolgen vandien.

Je kan er wandelen, surfen, zeilen, vissen, vogels kijken...