19-05-06

Herk-de-Stad : Pater Jozef Vanwingplein02

 

De raadgever

Pater Vanwing was een man met een groot gezag! Vanaf september 1945 werd hij moreel verplicht naar België terug te keren door de unanieme vraag van de bisschoppen van Kongo en van Ruanda-Urundi. Hij moest de algemene interesses van de missies aldaar komen behartigen. Zo werd hij secretaris van het Comité van Missie-oversten van die streken.

Reeds voor 1959 had hij contacten met de Kongolese elite: Kasavubu, Lumumba, Tsombe, Bomboko, Kanza en talrijke anderen.

Zijn voornaamste taak was vanaf januari 1946 tot 1960 zijn lidmaatschap van de Koloniale Raad. Zijn belangrijkste interpellaties in deze raad en in de Raad voor Wetgeving van Kongo beslaan 69 bladzijden en behandelen 43 aangelegenheden van zeer groot gewicht.  Zijn  tussenkomsten waren er steeds op gericht de belangen van de inlanders te waarborgen.  Hij genoot grote waardering van zijn collega’s in die raden omdat hij met kennis van zaken sprak en altijd uitkwam voor zijn mening.  Intriges en politiek gekonkel waren aan hem niet besteed.  Was hij er in geweten zeker van dat een toestand onduldbaar was, dan trok hij zonder aarzelen aan de alarmbel.  Dat had hij reeds gedaan in 1928 door samen met Mgr. Roelens een opzienbarend schrijven de wereld in te sturen i.v.m. de “overdreven en abusieve rekrutering van inlandse werkkrachten”.  Hij verdedigde ook voor die tijd gewaagde standpunten i.v.m. het grondbezit van de inlanders, wat dikwijls inging tegen de koloniale praktijken.

Vermits hij ondertussen jaarlijks een uitgebreid bezoek aan de kolonie bracht, kon hij geregeld verslagen over de politieke, economische en maatschappelijke toestand aldaar publiceren. De Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen liet een lange reeks van zijn “Mededelingen” verschijnen die meer en meer de aandacht trokken bvb “La situation actuelle des Populations Congolaises” in 1946, “Quelques aspects de l’état social des populations indigènes du Congo” in 1947, “Quelques aspect de la question sociale du Congo” in 1948, “Notes sur quelques problèmes Congolais” 1950, “LE CONGO DERAILLE” in 1951 (dit artikel verwekte enorm ophef in België) en “Impressions sur le Congo” in 1955. In totaal heeft Pater Vanwing 220 publicaties gedaan, teveel dus om op te noemen. Zijn krantenartikels, de reacties van anderen op zijn werk of standpunten, zijn interviews beslaan 188 bladzijden.

Pater Ward Parein was jarenlang zijn secretaris en geleidelijk aan meer en meer zijn steun en toeverlaat doordat de visuele handicap van Pater Vanwing, gevolg van malaria, langzaam toenam. Gelukkig compenseerde zijn sterk geheugen dat tekort.

Pater Parein vertelt hoe Jozef Vanwing in de residentie van de Paters aan de Kruidtuin in Brussel, de raadgever werd van al wie bij hem kwam aankloppen: oud-kolonialen, universiteitsprofessoren, schrijvers, studenten etc… Ondertussen was hij ook lector aan de universiteit van Leuven, beheerder van de sociale koloniale school enz… Hij ijverde voor de oprichting van universitair onderwijs in Kongo en werd dus ook beheerder van Lovanium.    

Toen hij 80 was, werd hij blind. Klagen en zagen was er echter niet bij. Ontelbare rozenhoedjes heeft hij gebeden, tastend naar de muur in de gang naar zijn kamer.

De eindstrijd:

Jozef Vanwing stierf op 30 juli 1970.

Op 3 augustus  schreef Pater Parein:  ”Hij wist dat zijn uur gekomen was en dat anderen, niet enkel blanke missionarissen maar ook de Kongolese priesters en kloosterlingen aan het grote werk zouden voortbouwen. Zijn vurige wens was als Kongolees staatsburger te mogen sterven. Het heeft niet mogen zijn…”

En toch belandde zijn stoffelijk overschot in zijn geliefde Kongo. Op 21 januari 1971 werd, op verzoek van zijn vrienden in Kongo, zijn lijk overgebracht naar zijn geliefd Kisantu. De lijkkist vertrok met de “M.S.Patrice Lumumba” op 21 januari 1971 naar Matadi. De Bakongo kwamen er bij aankomst op 5 februari  hulde brengen aan de overledene en hun vreugde uitdrukken dat hij aan Kongo werd overgedragen. Naar inlands gebruik verrichtten enkele Kongolese mama’s de zegeningen van de voorvaderen. Dat is een ritus die alleen aan de vooraanstaanden wordt voorbehouden. Het betekende dat Tata Vanwing was opgenomen in het grote clanverband van de Bakongo van Kisantu. Rond de kist werden achtereenvolgens Kongolese aarde, verpulverde kolanoten en palmwijn gestrooid. Alle aanwezigen bogen driemaal onder handgeklap om hun instemming te betuigen  Daarmee was hun tata volgens hun tradities opgenomen in de gemeenschap der vooraanstaande voorvaderen.   

 

Op 7 februari werd Pater Vanwing, de kleine Herkenaar, onder massale belangstelling, met eerbetoon van de hoogste kerkelijke en wereldlijke personaliteiten, in Kisantu begraven. Het Bakongo-volk heeft hem als een mbuta, een chef, een eeuwige rustplaats gegeven in de grond der voorvaderen.

 

Bron : Annie Leemans die me dit alles vertelde over het leven en de werken van haar Heeroom. 

 

Commentaren

*** Een goede morgen , met de regen in ons land maak er een heel fijn weekend van ,laat de zon in jullie hartje schijnen……muzikale groeten Tilly

Gepost door: Tilly | 20-05-06

Nog een... ...héél fijne avond!!!!!

Gepost door: boogiepeter | 22-05-06

Thx! Bedankt voor het aanpassen van mijn linkje Lisa!
Fijn verlengd weekend!
Lieve groetjes van Fleur

Gepost door: Fleur | 24-05-06

GOODMORNING!!!!!!!!! das wat ik nog wou roepen zie!!!! L8R

Gepost door: boogiepeter | 25-05-06

De acht van stanleystad,een weerzinkwekkende gijzeling Geplaatst: Wo Okt 18, 2006 4:39 pm Onderwerp: De acht van Stanleystad Een mensonterende gijzeling.

--------------------------------------------------------------------------------

Ik ben Roland Marico, geboren te vlamertinge (Ieper).Woonplaats: Guillaumelaan 5 Leopoldsburg 3970 Telf: 011-747782 Gsm:0475664281 Email: roland.marico@telenet.be.Als militair heb ik twee maal verplicht geweest naar Congo te vertrekken Ik ben gevangen genomen door de rebellen, en zes maand opgesloten in een cel, waar ik gefolterd en mishandeld geweest ben.Ik heb een boek geschreven over deze gijzeling Prijs: 12,70 euro.Voor meer informatie,tik mijn naam in opGOOGLE (roland marico) en bekijk alle sites van de ACHT VAN STANLEYSTAD.Het zal mij veel plezier doen een email te mogen ontvangen .De beste groeten en tot binnen kort.

Roland

Gepost door: roland marico | 13-11-06

De commentaren zijn gesloten.